Bakke AS er en av aktørene som står bak spennende prosjekter på Østlandet som Bruket Brygge og Berger Hage. Nå satser de stort på Jessheim!

– Jessheim er i ferd med å overta «tronen» som «regionhovedstad» på Romerike og er antakelig den byen i Norge som vokser raskest. Ullensaker kommune som huser landets hovedflyplass, har i mange år vært svært dyktige på å tilrettelegge for utvikling, og dermed boligbygging, forklarer Morthen Bakke i Bakke AS.

De har sammen med SPG (Scandinavian Property Group) satset stort på et nytt boligprosjekt på Jessheim. Skogmo Park skal være omtrent 500 boliger som er sentrumsnære og samtidig rett ved skogen.

– Jessheim er en av de raskest voksende byene i Norge, sier daglig leder Knut Holte i SPG, med gode kollektivtilbud samt kort vei til Oslo sentrum, vil dette området bli en spennende del av ”Stor-Oslo”. Tomten ligger i sentrum, samtidig som beboerne har kort vei til parkanlegg, lysløyper og diverse turområder.

Les mer om Skogmo Park her!

– Jessheim er en ung, dynamisk by som vokser frem som en av Norges mest spennende byer. Som regionsby for Øvre Romerike og det i en av landets hurtigst voksende kommuner (Ullensaker) de siste 10-15 årene er det her det skjer. Boligutvikling, næringsutvikling og kultur går hånd i hånd og gjør Jessheim attraktiv. Fra å ha ca 19.000 innbyggere i 2000/2001 til å ha nær 37.000 innbyggere pr 1.kvartal 2018 har Ullensaker virkelig tatt av, bekrefter Ordfører i Ullensaker Tom Staahle.

Unik beliggenhet krever unike boliger

Arkitekten Frank Nodland i Goa Arkitektkontor forklarer hvordan de har tenkt under arbeidet med prosjektet:

– Skogmo ligger som navnet tilsier i forbindelse med skogen, samtidig som området ligger nært Jessheim sentrum og opp mot et eksisterende boligområde med småhus. Brytningen i mellom disse forskjellige områdene har vært førende for utviklingen av området. Dette gjelder både skala på volum, materialitet og arkitektonisk utrykk. Bebyggelsen er strukturert i åpne kvartaler der boligene er organisert rundt individuelt utformede gårdsrom som skal utformes med forskjellig utrykk for å gi identitet til hvert kvartal og gi en tilhørighet for beboerne, sier Nodland.

Gårdsrommene er utformet med tanke på å gi god plass foran alle leilighetene slik at det er gode sol og utsynsforhold samt lite innsyn for beboerne. Parkeringen legges i en underjordisk garasjekjeller med en felles nedkjøring slik at alle boligene får adkomst fra et sted. Dette gir et bilfritt område på bakkeplan som grøntarealene får en sentral plass i prosjektet.

Bebyggelsen tilpasser seg det eksisterende boligfeltet i størrelse, og det nærmeste bygget kles i tre for å knytte seg opp mot nabobebyggelsen.

– Gårdsrommenes fasader henter inspirasjon fra skogen, enger og åkerlandskap som gir en karakter både i tekstur, materialitet og farger. Boligene er lyse, velorganiserte og har rause balkonger ut mot fellesarealer og grøntområder. Totalt sett mener vi at vi har skapt et variert og godt sted å bo og er et inspirerende prosjekt å jobbe med for oss, avslutter Nodland.

Se prosjektet her!

Satser stort på grøntarealer

Skogmo Park vil være et av de alle fineste boligområdene for leilighetsbebyggelse på Jessheim med sin unike beliggenhet med svært sentral beliggenhet, men samtidig med rolige omgivelser med store grøntområder helt inntil. Grøntområdene er kjempestore, og vil romme skiløyper, turstier og urørt skogsterreng og vil tilføre hele området unike kvaliteter som svært sjelden finne i så stort omfang rett utenfor døra til så store prosjekter.

Ordfører Staahle føyer til:

– Regional areal- og transportplan sier at 75 % av veksten skal skje i Jessheim og det er måltall vi har nådd. Vi arbeider med en byutvikling og ønsker å fortsette å utvikle Norges mest attraktive by – det krever en innsats fra utbyggere, kommune og andre offentlige myndigheter. Vi opplever at utbyggere som Bakke AS har det perspektivet med seg når de satser som de gjør her i byen og kommunen for øvrig.

– Jeg har spøkefullt sagt at Jessheim skal ha som slagord «Bright light, big city». I det så ligger det litt at Jessheim skal være en kulturby med innslag av gode oppvekstmiljø, arenaer der folk møtes og nærheten mellom mennesker skal kjennes, samtidig som vi blir en storby i årene som kommer. Veksten vil nemlig fortsette og vi er den mest spennende byen i Norges største knutepunkt, sier Staahle.

Registrer din interesse her!