Det finnes 14 ulike kategorier av hodepinesykdommer, med i alt 200 undergrupper, men migrene er den absolutt vanligste årsaken til man søker helsevesenet for hodepine. Bare i Norge finnes det 950.000 mennesker som er rammet. Mange vet ikke engang at hodepinen de har er migrene og at de kunne fått bedre behandling. Ved å ta PIN-kode testen kan du fastslå om du er en rammet av hodepinesykdommen migrene.

Ta testen og svar på disse 3 spørsmålene:

P Photophobia. Blir du ømfintlig for lys under hodepinen?
I Indisposed. Fører hodepinen til at du har vært borte fra jobb eller indisponert én dag eller mer de siste tre månedene?
N Nausea. Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Dersom du svarer ja på to av tre spørsmål, er det 93 prosent sannsynlighet for at det er migrene du har. Dersom svaret er ja på alle tre spørsmålene, er det 98 prosent sannsynlighet for det samme

Hodepinespesialisten

Lege Tine Poole har jobbet med hodepinepasienter i 25 år. Selv har hun hatt migrene fra 6-års alder, men fikk først diagnosen da hun var 26. Nå er hun fagansvarlig lege og leder et tverrfaglig team på Volvats Medisinske Senter nyetablerte hodepinesenter. Tjenestene de tilbyr vil bli tilgjengelig for pasienter over hele landet. Der utredes og behandles alle typer hodepine og alle vanskelige saker blir diskutert i de tverrfaglige teammøtene.

–  De fleste som kommer til oss har vært plaget i mange år og sykdommen har ofte blitt mer eller mindre kronisk. Det er trist, fordi mange burde ha fått hjelp før. Vi ser pasienter med mange typer hodepine hos oss, sier hun; migrene, spenningshodepine, klasehodepine, hemicrania continua, paroxysmal hemicrani, post traumatisk hodepine og trigeminus nevralgi for å nevne noen.

En sjelden gang ligger det en annen årsak bak, for eksempel en hjernesvulst. Det er heldigvis ikke ofte, men det skal utelukkes. Noen pasienter er henvist til hodepinesenteret til Volvat  fra fastlege, andre tar direkte kontakt. Alle som plages av hodepine er velkommen til å søke hjelp hos hodepinesenteret. Pasienter som kommer til førstegangsutredning får tilsendt informasjon og skjemaer som de skal fylle ut i ro og mak hjemme. Disse skjemaene kan du se ved å laste ned HER.

Opplever du gjentakende hodepine?

Tommelfingerregelen er at hvis du opplever plagsom hodepine som kommer tilbake over tid, eller hvis eksisterende hodepine forverrer seg, så skal du bestille en legetime.  Barn og unge som sier de har hodepine skal alltid tas på alvor.

-De lyver ikke hvis de sier de har vondt i hodet, sier Poole.

Effektiv behandling

Mange migrene pasienter har positiv effekt av Botox-behandling der de får injeksjoner med Botulinumtoxin hver 12. uke.

En del pasienter har også valgt å starte med såkalt antistoffbehandling av migrene selv om medikamentet er kostbart.  Dr. Poole har vært forsøksleder i Norge ved utprøvning av såkalt antistoffbehandling av migrene og har svært god erfaring med denne typen behandling som er effektiv og har få eller ingen bivirkninger. Dette er en injeksjon til hjemmebruk som forebygger migreneanfallene på en helt ny måte. I første omgang er det kun de hardest rammende migrene pasientene som vil kunne få disse medisinene dekket på blå resept når myndighetene er ferdig med sin utredning av dette, forhåpentligvis i slutten av Mai.  Det er uansett viktig at annen forebyggende medisin er forsøkt først. Dersom man har mer enn 2-3 migreneanfall pr måned som går ut over funksjonsevnen skal man begynne å diskutere forebyggende behandling med legen sin. Dessverre er det alt for få i Norge som har gjort det.

–  Det er også trist, sier Poole. Mange kunne ha vært så mye bedre hjulpet.

Bestill konsultasjon hos Volvat Hodepinesenter 

Hodepinesenteret setter alltid av en og en halv time til førstegangskonsultasjonen og minst en halv time på kontroller. Det viktigste er hva pasienten forteller om plagene sine så legen kan komme frem til en diagnose etter en grundig undersøkelse. Rett diagnose er viktig for rett behandling. Det er vanskelig å kunne vurdere effekten av behandling dersom hverken lege eller pasient vet hva de egentlig behandler. Mange har gått i mange år og brukt smertestillende medikamenter for en hodepine de ikke vet hva er.